Harjoitus/opinnäytetyö media: saman sisällön suoriutuminen eri aikoina eri mediaympäristöissä

Sanoma Lifestyle (aikakausmediat) tuottaa kattavan analytiikkasetin, josta olisi mahdollista tutkia miten jo aikanaan aiemmin jollakin mediasaitilla julkaistu artikkeli suorittaa uudelleen julkaistuna jossakin toisessa mediaympäristössä internetissä. Artikkeleita julkaistaan sekä suorina kopioina, että lievästi modattuina versioina. Teknisesti kyseessä on cross-domain duplikaattien julkaisu (canonical tägit).

Yksinkertaisimmillaan verrataan artikkelien suorittamista (1) samalla ajanjaksolla eri saiteilla sekä (2) alkuperäisen julkaisuhetken suorittamista uudelleen julkaisun ajankohdan suorittamiseen. Yksinkertaisimmillaan analyysissä pitäisi pystyä tuottamaan havaintoja ainakin aihepiirin, artikkelityypin, ajankohtien ja sisältöelementtien vaikutuksista.

 

EDELLYTYKSET: Valmis mediamatematiikan perusosaaminen tai kyky omaksua se nopeasti. Tieteellisten menetelmien perusosaaminen. Media-analytiikan työkalujen ja tapojen jonkinlaisesta osaamisesta on etua perehtymisessä.

 

AIKATAULU: Nopeasta aloituksesta olisi etua. Vertailuaineiston tuottaminen al(kaa/koi) 11.2.2019 ja loppuu kesäkuun alussa. Aineiston toteutukseen ja mittarointiin on mahdollista vaikuttaa em. aikana, samoin analyysin teon voi alkaa välittömästi, aineiston täydellistä kertymistä ei kannatan eikä pidä jäädä odottamaan. Kaikki data on kuitenkin muuttumattomana käytössä vasta kesäkuusa, joten loppuraporttia ei voi tuottaa ennen sitä, mutta toivotaan kuitenkin jo mahdollisimman pian sen jälkeen.

 

Sanoma Lifestyle pystyy tukemaan työtä kattavasti sekä huolehtimaan riittävästä aiheeseen ja ympäristöön perehdyttämisestä. Palkkaus sovitaan tekijän mukaan tarkentuvan kokonaisuuden ja yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Kiitos, että jaksoit lukea loppuun! Lisätiedot ja hakemukset:

Tatu Kaskela, Head of Digital

tatu.kaskela@sanoma.com, p. 050 413 1989

Luokittelut
Yritys
Sanoma Media Finland Oy
Tehtävässä vaadittava kielitaito
Suomi, Englanti
Työn tyyppi
Harjoittelu, Opinnäytetoimeksianto, Projektityö
Ohjelma
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus, tradenomi (AMK), Journalismikoulutus, medianomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), Business Information Technology, Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, tradenomi (ylempi amk), Communication Management, Information Systems Management
Palkkaus
Muu, mikä
Sovitun työtavan ja tavoitteen mukaisesti voi olla projektityö, harjoitustyö tai opinnäytetyö
Työ sopii
Valmistuneille (Alumneille)