Assistenttiharjoittelija valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolle

Valtiovarainministeriö hakee assistenttiharjoittelijaa kunta- ja aluehallinto-osastolle 5.8.2019-5.1.2020. Harjoittelu on palkallinen n. 1250€/kk.

Assistenttiharjoittelija toimii osastopäällikön sihteerin työparina ja tarvittaessa hänen sijaisenaan sekä avustaa myös muita osastolaisia. Tehtäviin kuuluvat mm. osastopäällikön ajankäytön hallinta, kokous- ja seminaarijärjestelyt, matkajärjestelyt sekä erilaiset osaston toimintaan liittyvät monipuoliset avustavat tehtävät. Osastomme ilmapiiri on mukava ja rento.

Assistenttiharjoittelijalla on mahdollisuus tehdä lopputyö opintosuuntaukseensa liittyvästä ja ministeriön toiminnan kannalta relevantista aiheesta. 

Harjoittelijalta edellytetään Office -ohjelmien hyvää tuntemusta, erinomaista suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Tehtävän hoitamisessa tärkeitä ominaisuuksia ovat vastuuntuntoisuus, joustavuus, oma-aloitteisuus ja hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Osastollamme on ollut assistenttiharjoittelijoita jo yli 15 vuoden ajan ja moni heistä on myöhemmin työllistynyt ministeriön eri osastoille sekä muihin ministeriöihin ja niiden hallinnonaloille.

Valitusta harjoittelijasta tehdään ennen nimittämistä turvallisuusselvityslain (726/2014) 19 §:n mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Harjoittelu valtiovarainministeriössä tarjoaa erinomaisen näköalapaikan julkishallintoon ja toimialansa ajankohtaisiin asioihin. Valtiovarainministeriö on työpaikkana arvostettu ja vakaa. Ministeriö sijaitsee Helsingin keskustassa ja henkilöstön määrä on noin 380.

Lähetä hakemus ja CV viimeistään 29.3.2019 sähköisesti osoitteeseen anu.martikainen@vm.fi. Paikka täytetään sopivan hakijan löydyttyä.           

 

Esittely yrityksestä

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan.

Kunta- ja aluehallinto-osaston tehtävänä on vastata yleisesti kuntien ja kuntayhtymien hallintoa, henkilöstöä, taloutta ja valtionosuusrahoitusta koskevan lainsäädännön valmistelusta, kunnallisen itsehallinnon kehittämisestä, valtion ja kuntien välisestä yhteistyöstä sekä kuntarakennetta koskevista asioista.  

Kunta- ja aluehallinto-osasto koostuu kolmesta yksiköstä: hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö (HART), rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö (RAT) sekä ohjaus-, digi- ja toimeenpanoyksikkö (ODT). Osastolla työskentelee noin 40 henkilöä.

  

    Linkki työnantajan sivuille  www.vm.fi

    Tehtävänimike: Assistenttiharjoittelija

    Virkasuhteen laatu: Harjoittelu

    Hakuaika päättyy: 29.3.2019

    Palkkaus: 1250 €/kk.

Luokittelut
Yritys
Valtiovarainministeriö / Kunta- ja aluehallinto-osasto
Tehtävässä vaadittava kielitaito
Suomi, Ruotsi
Työn tyyppi
Harjoittelu
Ohjelma
Johdon assistenttityön ja kielten koulutus, tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)
Palkkaus